Artikelen

Nieuwsbrief 49

Blogbericht geplaatst op 01-08-2019

 
 
 

Nieuwsbrief SV Beilen

 

 
 
 
 

 

Items in deze nieuwsbrief:
* Speciaal verlof nodig voor hoge capaciteit magazijnen
* Baancommandant rooster 2e helft 2019
* Dynamisch Beilen
* Rabo ClubSupport Actie
* Agenda
----------------------------------------------------------------
 

 

Special verlof nodig voor hoge capaciteit magazijnen 

Per 23-07-2019 is een nieuwe wetgeving inzake hoge capaciteit magazijnen van kracht geworden. Deze is ook van toepassing voor leden van SV-Beilen, zeker wanneer men deel neemt aan MP, SP, IPSC, DSR en AS. Het komt er in het kort op neer dat men een extra WM3 formulier moet inleveren bij uw eerst volgende verlof verlenging om deze magazijnen te registeren! Het is aan de individuele verlofhouder om voor zich zelf na te gaan of zijn/haar wapen(s) en magazijnen onder deze nieuwe regeling vallen.

In de bijgevoegde link van de KNSA treft u een uitgebreide toelichting aan. Bij de eerste volgende keer dat u uw verlof moet verlengen dient men hier dus zeer goed rekening mee te houden. Het is dan ook ten zeerste aan te raden om dit goed te noteren in uw agenda wanneer het zo ver is. Het bestuur zal dit niet voor u bijhouden! Om onaangename verrassingen en of vertragingen te voorkomen dient u dit ca. 2 á 3 weken voor uw verlenging bij het bestuur aan te geven.

Uiteraard zal het bestuur u graag helpen invullen en voorzien in de benodigde (extra) WM3 formulieren. Voor vragen inzake deze nieuwe wetgeving kunt u zich vanzelfsprekend ook wenden tot het bestuur.

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2019/wetswijziging-als-gevolg-van-implementatie-eu-richtlijn-een-feit/?fbclid=IwAR0myfQ6aTwYdGP-TV2f4gTArsPWWXDw44P005elqkb_klA_eN_gbifmEY0

 

Baancommandant rooster 2e helft 2019 

Het rooster t.b.v. de baancommandanten diensten is weer klaar voor de 2e helft van 2019. Deze is inmiddels separaat verzonden via de secretaris. Tevens treft u deze lijsten binnenkort aan in de kantine/hal van het verenigingsgebouw. 

I.v.m. de AVG wetgeving worden deze lijsten niet middels de nieuwsbrief gepubliceerd. Voor de goede orde, collega schutter Stephan Nijdam heeft het opzetten en bijhouden van het rooster van Nick van Aggelen overgenomen en is nu de baancommandanten coordinator.

Kanttekening:  Afgelopen half jaar is de secretaris bij wijze van test begonnen met het steekproefsgewijs verzenden van wekelijkse herinneringen naar de diverse leden. Het was dan ook frappant om te moeten vaststellen hoeveel leden het anders "vergeten" waren of hun "ruiling" niet goed geregeld hadden. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Het is een kleine moeite om dit gelijk en goed in uw agenda te noteren en zelf desgewenst "tijdig" voor een vervanger te zorgen.

 

Dynamisch Beilen 

Recentelijk werd er voor het eerst "Dynamisch Beilen" georganiseerd, hier kon men kennis maken met de disciplines DSR en IPSC. Een aangepaste versie met aanvullende veiligheidsregels van deze 2 disciplines kon men beoefenen deze avond. Na afloop bleek dat de organisatoren een leuk evenement hebben opgezet en vele aanwezigen hebben aangegeven dit vaker te willen doen.

De planning is dit 1x per maand op de 1e zondag van de maand te doen. Dit zal dan gelijk zijn met de DSR en IPSC trainingen. De organisatie van Dynamisch Beilen zal u verder op de hoogte houden. Voor vele schutters kan dit wellicht een perfecte opstap zijn naar een volwaardige deelname (lees:aanvraag licentie) voor DSR/IPSC. Voor meer informatie, opgave en toelichting kan men zich melden bij de mannen van DSR/IPSC.

De eerste zondag dat dit kan zal bij voldoende belangstelling al op de 4e augustus zijn. Aanmelden kan bij de organisatie. Hiervoor is een speciale WhatsApp groep in het leven geroepen.

 

Rabo ClubSupport Actie 

Ook dit jaar doet SV Beilen weer mee aan de Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk dan snel op: https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-d…/deelnemers

Informeer ook uw familieleden, kennissen en relaties om op SV Beilen te stemmen. Hoe meer stemmen wij ontvangen hoe hoger de bijdrage die SV Beilen in ontvangst mag nemen.

Wij rekenen op uw stem.
De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019.

 

Agenda
* Geen meldingen