Artikelen

Kerstschieten 2014

Blogbericht geplaatst op 15-12-2014

Dobbelen tijdens Kerstwedstrijd 2014

Traditiegetrouw werd op 14 december weer een Kerstwedstrijd georganiseerd voor de leden van de sectie Zwartkruit van de SV Beilen. Nagenoeg iedere zwartkruitschutter van de SV Beilen had zich aangemeld en met reden. In de aankondiging van de wedstrijd was namelijk gemeld dat er gedobbeld ging worden hetgeen genoeg was om de nieuwsgierigheid op te wekken. Terecht, zoals bleek, want de organiserende heren Peter Stuart en Roy Smith hadden een discipline uitgedacht waarbij in principe iedereen gelijke kansen had.
Er werd letterlijk op metalen dobbelstenen geschoten die in een stapeltje van zes waren opgesteld. Het aantal punten van de weggeschoten stenen telde als resultaat.  Iedere schutter kreeg vijf schoten de kans. Minimaal een schot op de dobbelstenen was verplicht. Daarna mocht de schutter zelf bepalen of hij doorschoot op de dobbelstenen of op een kaart met een joker ging schieten teneinde daarmee punten te vergaren.
Het mag duidelijk zijn dat de meeste zwartkruitschutters graag dingen zien omvallen dus van de mogelijkheid om op de kaart te schieten werd weinig gebruik gemaakt.

          

Geheel zoals we gewend zijn hadden de heren Stuart en Smith hun zaken weer goed voor elkaar. De wedstrijdinformatie was helder en duidelijk en ten aanzien van de veiligheid was ook weer aan alles gedacht en werden regels strikt gehandhaafd. Deelname mogelijkheid was er voor iedereen. Er werd dus geschoten met voorlader en achterlader geweer, voor en achterlader revolver en met kanon.  Alleen was wel van tevoren gewaarschuwd dat de dobbelstenen nogal zwaar waren zodat een klein kaliber wapen geen kans maakte.
Dat de stenen zwaar waren ervoer Jan Bolding die met zijn 38er Winchester toch echt twee keer een ting hoorde, maar alleen een steen had verschoven. Het bleek overigens zo wie zo voor sommige schutters moeilijk om op iets anders te schieten dan op een papieren schijf zodat her en der toch nul treffers geregistreerd werden.

          

Aan de wapens kan het niet gelegen hebben want er was weer een indrukwekkende hoeveelheid artillerie aanwezig. De rolling block systemen hadden weer de overhand maar ook Mauser, Vetterli en diverse Winchesters werden in de strijd geworpen. Co van Vulpen wist het geweer schieten met een high wall Winchester winnend af te sluiten en hield daarmee de Mauser van Michael Henze op een tweede plaats achter zich.
Het voorlader revolver schieten werd gewonnen door Piet de Bruin die met zijn Remington New Model Army de Colt Walker van Roy Smith in zijn hemd zette. De winst tijdens het achterlader revolver schieten ging naar Jan Dekker die met een punt verschil op de voet werd gevolgd door Jan Kiers met zijn 1873 Colt.
Het kanon schieten werd een duel tussen de houwitzer van Michael Henzen en het veldgeschut model Napoleon van Roy Smith dat met 21 tegen 12 punten winnend werd afgesloten door de houwitzer.

               

Geheel in de stijl van een gezellige zwartkruit dag kon daarna de inwendige mens worden verzorgd. Hoewel Ronald Andringa geen doel had getroffen met zijn Hawken voorlader was hij des te succesvoller met de verzorging van de catering. Alle aanwezigen waren het er over eens dat de slaatjes, eierballetjes, sate, gehakballetjes en kipspiezen volledig in de roos waren en dat hij daarmee zijn professie weer eer aan deed. Halverwege het smullen sloot Peter Stuart het officiële deel af met de uitslagen en de vermelding van eeuwige roem voor de winnaars. Tevens had hij een vloeibare blijk van waardering voor de heer Xander Smith. Hij bedankte Xander hartelijk voor het opofferen van zijn vrije tijd want hij was degene die de dobbelstenen en de stellages had gemaakt waardoor deze dag een succes kon worden. Na het officiële gedeelte bleef het nog lang gezellig. 

De uitslagen

Alle foto's