Artikelen

Intern seizoen 2010-2011

Blogbericht geplaatst op 27-04-2011

Hierbij een woord van de wedstrijdcommissie.

Namens de commissie bedank ik iedereen hartelijk die heeft deelgenomen aan de interne competitie van 2010-2011. In het afgelopen seizoen hebben we met succes de competitie opzet aangepast aan de wensen die door de leden zijn aanbracht tijdens de algemene ledenvergadering van 2010. Zo is er o.a. een klasse indeling mogelijk gemaakt maar ook de gelegenheid om meer dan 12 series in te leveren en deelname aan meerdere disciplines. Vooral van de mogelijkheid om meer series te schieten is door menig schutter gebruik gemaakt. Dit laatste met als bijzonder positief resultaat dat van deze schutters de resultaten om hoog zijn gegaan en zo zich een plaats hebben kunnen veroveren in de top 3 binnen hun discipline(s)!

Zo hebben we ook dit seizoen bij onze jeugdige schutters vooral veel progressie gezien en hopen dan ook dat ze dit met succes kunnen én zullen voortzetten. Tevens heeft het afgelopen seizoen de sectie militair pistool (de maandagavond groep) een groeispurt doorgemaakt samen met de nodige verhoogde prestaties.

Hierbij nodigen we dan ook wederom iedereen uit om deel te nemen aan de 2011-2012 en wensen de deelnemers voor het nieuwe seizoen dan ook veel succes toe.

Namens de wedstrijdcommissie,

P.J.Stuart


Hier de uitslagen van het seizoen 2010-2011