Artikelen

Arnold Jansen Oliebollen Koning 2011

Blogbericht geplaatst op 20-12-2011

Wissel-oefengeweer-troffee naar Smilde

Het traditionele oliebollentoernooi voor de zwartkruitschutters van de SV Beilen werd dit jaar wederom gewonnen door Arnold Jansen. Met vier treffers uit vier schoten was Arnold de enige die een volle bak schoot. Dat hield in dat de wissel-oefengeweer-troffee definitief naar Smilde is vertrokken. Na ontvangst van zijn uiterst begeerde troffee kondigde Arnold aan een nieuwe troffee in elkaar te knutselen welke hij volgend jaar beschibaar zal stellen.

Als altijd werd het toernooi gekenmerkt door een ontspannen sfeer. Dit jaar was gekozen voor het schieten op blikken en daar werd veel lawaai van verwacht. Wat dat betrof kwamen de schutters wat bedrogen uit. Het bleek al vlot dat snelle kleine kogels jolig dwars door het metaal heen raggen zonder dat het blik omvalt. De langzamere grote kalibers toonden wat dat betrof meer spektakel door in sommige gevallen het blik fraaie sprongen te laten maken.

De keuze voor het wapen was vrij en met een afstand van 25 meter had iedereen daardoor nagenoeg gelijke kansen. Het blijft opvallend om te constateren dat het blijkbaar moeilijker is om een heel groot object te raken dan een piepkleintje. Het aantal treffers dat vorig jaar met de kleine kerstballetjes werd gerealiseerd was aanmerkleijk groter dan het aantal treffers in de toch niet kinderachtige blikken.

Ondanks de toch forse doelen kreeg een aantal schutters het ook nog voor elkaar om de hele opstelling onderste boven te schieten met, helaas voor hen, disqualificatie tot gevolg.

Michael en Dries traden aan met minatuur kanon en hielden de artillerie-eer met respectievelijk twee en een treffer hoog. Dat deed iemand deed verzuchten waarom hij nou eigenlijk keep en korrel op zijn geweer had want zonder ging blijkbaar ook. Het hele evenement is wederom visueel vastgelegd door DE sergeant-Majoor Kattekamp welke op vaardige wijze die ietwat anachronistisch in zijn historische kledij de hypermoderne camcorder hanteerde.

Hoewel er blikken genoeg waren was het dit keer niet nodig om nog een barrage te organiseren dus tegen half twee kon de winnaar in de kantine bekend gemaakt worden, waarna een ieder zich op de hapjes van Peter stortte. Deze had niet alleen voor oliebollen gezorgd maar ook voor kroketten, bitterballen en kaas hetgeen bij de aanwezigen duidelijk erg in de smaak viel.