Artikelen

Aanpassingen interne competitie

Blogbericht geplaatst op 14-07-2013

Aanpassingen interne competitie!

A. Voor verlofhouders hebben de Wedstrijdcommissie & het Bestuur besloten om de deelname aan de internecompetitie “verplicht”  te stellen. Dit in het kader van het aanbieden en faciliteren van een “deugdelijke interne-competitie” zoals is aangeven in de Wet Wapens & Munitie en adviezen / richtlijnen van de KNSA.

B. Voor verlofhouders geldt dat men binnen de SV Beilen minimaal (verplicht) 12 series gedurende het competitiejaar dient in te leveren. Ook voor aankomende verlofhouders is de deelname aan de internecompetitie verplicht (t.b.v. de 1e verlof aanvraag).

C. Er zal (mag) géén “competitiestempel” meer in het schietbeurtenboekje geplaatst worden. De registratie van de internecompetitie deelname en daarmee ook het aantal ingeleverde kaarten is hiermee volledig in handen van de wedstrijdcommissie.

D. De griffiers dienen de competitiekaarten uit te geven conform de daarvoor geldende regels. Een instructieformulier ligt in de wapenkamer en maakt deel uit van de werkzaamheden van de baancommandanten/griffiers.

E. Het correct inleveren van uw geschoten kaarten/series is hiermee essentieel geworden. De verantwoordelijkheid voor het correct inleveren (naam & score vermelding) van de kaarten ligt bij de schutter en men dient hier zelf op toe te zien! Incomplete kaarten en of series worden niet opgenomen in de lijsten en tellen dan ook niet mee!